Gå frem en side.png

Gå tilbake en side.png


Skjermbilde 2012-06-01 kl. 14.22.24.png

Oppgave 1

Under ser du et eksempel på en flytebrygge. Du skal nå lage egne flytebrygger ved å bruke treplater på 1x1 meter. Bryggene skal vært på nøyaktig 8 kvadratmeter.

Klikk på bildet for å lage egne flytebrygger.

ScreenHunter_28 Jun. 05 21.25.jpg

Oppgave 2

Du skal nå lage kvadratiske flytebrygger. Du velger areal selv, men du har maks 25 treplater på 1x1 meter du kan bruke pr brygge.

Klikk på bildet for å lage kvadratiske flytebrygger.

.
ScreenHunter_29 Jun. 05 21.32.jpgOppgave 3

Nå skal du og den du jobber sammen med lage hypoteser om kvadratiske flytebrygger: Hva tror dere sidelengden på flytebrygga blir når arealet er:

a) 4 kvadratmeter

b) 16 kvadratmeter

c) 6 kvadratmeter


d) Stemmer hypotesene deres? klikk på linken under for å utforske dette i Geogebra:

ScreenHunter_15 May. 31 14.40.jpg

e) Stemte hypotesene? Hvorfor/ Hvorfor ikke? (Skriv ned det dere kommer frem til i worddokumentet).

f) På hvilken måte skiller oppgave 3.c) seg fra oppgave 3.a) og b)? Hvorfor kan det være mer utfordrende å finne sidelengden på flytebrygga når arealet er 6 kvadratmeter?Diskuter dette og skriv kort hva dere mener i worddokumentet.


Oppgave 4

I oppgave 1 lagde dere flytebrygger med areal på 8 kvadratmeter. Hva blir sidelengden på denne flytebryggen dersom den skal være kvadratisk?


a) Prøv ut ulike verdier for sidelengden i regnearket under for å utforske dette. (Når dere skal legge inn tall i regnearket første gang, må dere trykke på "Click to Edit")b) Hvordan henger arealet av flytebrygga sammen med ulike sidelengder dere prøver ut i regnearket? Diskuter dette og skriv ned i worddokumentet ditt hva dere kommer frem til.


c) Nå skal dere sette inn verdier for arealet og se hvordan dette henger sammen med sidelengdene i kvadratet. Hvilket areal gir sidelengder på 2,5?