Her kan du selv utforske!
be
side2: pytagoras animasjon 1 (you tube): Elevene får beskjed av pop-up figuren om å diskutere to og to: kan dere beskrive hva som skjer på animasjonen? (pga. å beskrive er et lavt kognitivt nivå, se skott mfl= lav inngangsterskel pga. ALLE kan på sin måte si hva de ser.).