Gå tilbake en side.pngGå frem en side.pngScreenHunter_03 Jun. 01 10.03.jpg

  • Hva vil det si å uttrykke noe matematisk? Diskuter med han/hun du jobber sammen med.
  • Hvordan kan vi uttrykke arealet til det blå, røde og det grønne kvadratet matematisk?
  • Skriv ned det dere kommer frem til i worddokumentet deres.